Meniu Închide

Scop, obiective, activități

Scop

Membri asociației acționează împreună, în limita prevederilor legale, pentru asigurarea condițiilor necesare dezvoltării economico-sociale a Văii Jiului și implicit, a Județului Hunedoara.

Obiective

 1. Promovarea, apărarea şi reprezentarea unitară a intereselor întreprinderilor locale în relaţia cu alte entităţi juridice locale, judeţene, naţionale, europene şi internaţionale, prin toate mijloacele legale;
 2. Promovarea unui mediu de afaceri fundamentat  pe principiul liberei concurenţe,  guvernat de etică şi capabil să susţină înfiinţarea şi dezvoltarea unor întreprinderi profitabile şi generatoare de locuri de muncă sigure şi bine plătite;
 3. Participarea mediului de afaceri local la elaborarea şi implementarea documentelor strategice relevante pentru Valea Jiului.

Activități

 1. Organizarea şi administrarea propriului sistem de difuzare publică a informaţiilor de interes pentru mediul de afaceri local (comunicate de presă, conferinţe de presă, website, conturi social-media etc.);
  1. Editarea de materiale de informare şi derularea de campanii de informare, sensibilizare şi conştientizare cu privire la aspecte importante pentru mediul de afaceri şi comunitatea locală din Valea Jiului.
  1. Informarea şi consilierea membrilor săi pentru a accesa, inclusiv prin intermediul unor instituţii specializate, serviciile de care au nevoie pentru a reduce riscurile şi costurile asociate fiecărei etape din ciclul de viaţă al afacerii şi a fi competitivi pe piaţa locală, regională, naţională, europeană şi internaţională;
  1. Organizarea şi participarea la târguri, expoziţii, simpozioane, conferinţe, congrese, schimburi de experienţă, misiuni economice etc.;
  1. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi de educaţie antreprenorială: programe de educaţie şi formare profesională, tutorat, mentorat, coaching, voluntariat etc.
  1. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi de educaţie in domeniul responsabilităţii sociale, conservării patrimoniului cultural şi protecţiei mediului: programe de educaţie şi formare profesională, tutorat, mentorat, coaching, voluntariat etc.
  1. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi de formare profesională iniţială şi continuă adecvate nevoilor de forţă de muncă ale mediului de afaceri local;
  1. Accesarea unor programe de finanţare nerambursabilă pentru a cofinanţa proiectele Asociaţiei care vizeaza campanii de informare, sensibilizare şi conştientizare destinate mediului de afaceri local, activităţi de consiliere profesională,  tutorat, mentorat, coaching, voluntariat, educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă corelate cu specificul şi nevoia de forţă de muncă a întreprinderilor locale;
  1. Participarea în calitate de membru fondator la constituirea şi funcţionarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului;
  1. Participarea în grupurile de coordonare/lucru constituite la nivel local, judeţean, regional, naţional şi european constituite pentru implementarea planurilor de acţiune prevăzute în documentele strategice elaborate pentru Valea Jiului;
  1. Informarea întreprinderilor locale cu privire la Iniţiativa Valea Jiului şi Mecanismul pentru Tranziţia Justă şi diseminarea informaţiilor relevante referitoare la procesul de tranziţie la neutralitatea climatică, provocările care stau în faţa întreprinderilor şi oportunităţile de finanţare a firmelor locale din fondurile europene dedicate Văii Jiului;
  1. Informarea întreprinderilor locale cu privire la agenda structurilor din care face parte Asociaţia, colectarea opiniei acestora cu privire la materialele puse în discuţie şi susţinerea  punctelor de vedere ale mediului de afaceri local în cadrul întâlnirilor/reuniunilor de consultare;
  1. Asigurarea unui forum de support informal pentru stabilirea de contacte şi facilitarea colaborării întreprinderilor locale, judeţene, naţionale şi internaţionale cu scopul de a implementa proiecte care vizează dezvoltarea unor afaceri sustenabile economic şi financiar;
  1. Realizarea de consultări, sondaje şi studii care vizează aspecte relevante pentru implementarea documentelor strategice şi formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului strategic, legislativ şi instituţional necesar pentru dezvoltarea economico-socială a Văii Jiului.