Meniu Închide

Despre

Asociaţia Comitetului de Inițiativă Valea Jiului s-au asociat în scopul :

 1. Dezvoltării activităţii economice a Văii Jiului şi a judeţului Hunedoara,  reprezentarea unitară a intereselor societăţilor comerciale, în relaţia cu alte entităţi juridice locale, judeţene sau naţionale, promovarea şi sprijinirea intereselor acestora prin toate mijloacele legale, atragerea de investiţii şi fonduri nerambursabile din România şi din străinatate,;
 2. Pentru relaţia cu Consiliile Locale ale celor 6 orașe din Valea Jiului, este o resursă în ceea ce priveşte participarea cu propuneri şi idei pentru dezvoltarea economică a zonei Văii Jiului;
 3. Prin promovarea de proiecte, Asociaţia Comitetului de Iniţiativă Valea Jiului  urmăreşte sprijinirea membrilor şi a comunităţilor locale în sensul îmbunătăţirii din punct de vedere calitativ a ofertei de produse şi servicii de orice natura în Valea Jiului;
 4. Organizarea de acţiuni în vederea încurajării şi susţinerii investiţiilor în activitatea de producţie, prestării de servicii, comerţ şi turism în Valea Jiului;
 5. Susţinerea oamenilor de afaceri în vederea creării unei infrastructuri care să raspundă cerinţelor desfăşurării unei activităţi economice moderne, eficiente;
 6. Sprijinirea instituţiilor statului în vederea solutionării unor probleme de maximă urgenţă având caracter internaţional, naţional, regional sau local;
 7. Constituirea  unui  fond de solidaritate;
 8. Combaterea concurenţei neloaiale;
 9. Facilitarea accesului membrilor asociaţiei în mod special, precum şi altora interesati la documentaţii şi informaţii din domeniile de interes ale acestora;
 10. Iniţierea şi organizarea de manifestări interne şi internaţionale şi misiuni economice specifice obiectului de activitate;
 11. Participarea la elaborarea politicilor locale, regionale sau naţionale de stimulare si promovare a întreprinderilor mici si mijlocii;
 12. Promovarea legalităţii şi deplinei corectitudini în activitatea economică;
 13. Promovarea unui management performant în formarea unor atitudini şi culturi asupra calităţii, atât la consumator cât şi la furnizor, în mediile economic şi social.