Meniu Închide

ACIVJ membru fondator

ACIVJ este unul dintre cei 4 membri fondatori ai AGENȚIEI PENTRU DEZVOLTARE VALEA JIULUI.

Valea Jiului Development Society Project, Autism Helping Hands, UrbanLab Valea Jiului și Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului sunt cele 4 organizații neguvernamentale din Valea Jiului care vor face parte din membrii fondatori ai Agenției pentru Dezvoltare Valea Jiului.

La invitația Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), coaliția Valea Jiului Implicată a lansat pe 9 februarie 2021 apelul pentru stabilirea membrilor fondatori ai Asociației „Agenția pentru Dezvoltare Valea Jiului”. Apelul a ajuns la aproximativ 10.000 de utilizatori social media și a fost preluat, de asemenea, de presa locală din Valea Jiului. 17 organizații neguvernamentale din Valea Jiului și-au anunțat participarea la evenimentul în cadrul căruia au stabilit cele 4 reprezentante ale mediului asociativ care vor fi membre fondatoare ale Agenției pentru Dezvoltare Valea Jiului, alături de cele 6 Unități Administrativ Teritoriale din Valea Jiului și de Universitatea din Petroșani.

Criteriile pe care fiecare organizație candidată le-a respectat sunt:

  • sediul și activitatea organizației să fie în Valea Jiului (localitățile Aninoasa, Lupeni, Petrila, Petroșani, Uricani, Vulcan);
  • să activeze într-unul dintre domeniile: dezvoltare urbană durabilă, protecția mediului, asistență socială, antreprenoriat;
  • reprezentanții candidați nu fac și nu au făcut parte dintr-un partid politic.

Rezultatele votului pentru fiecare dintre cele 4 domenii sunt:

Domeniul Dezvoltare urbană durabilă:

Asociația Valea Jiului Development Society Project (VJS) reprezentată prin Adina Vințan

Adina Vințan

Asociația Valea Jiului Development Society Project (VJS)
absolventă a Universității de Vest din Timișoara, cu activitate în diverse proiecte de dezvoltare urbană

Domeniul Asistență socială:

Asociația Autism Helping Hands reprezentată prin Alexandru Kelemen

Alexandru Kelemen

Asociația Autism Helping Hands
absolvent al Universității din Petroșani, cu activitate vastă în asistență socială

Domeniul Protecția mediului:

Asociația Urban Lab Valea Jiului reprezentată prin Mihai Danciu 

Mihai Danciu

Asociația Urban Lab Valea Jiului
absolvent al Universității Politehnica din Timișoara, arhitect care îmbină aspectele de mediu înconjurător cu cele ale rezilienţei comunităţilor

Domeniul Antreprenoriat:

Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului reprezentată prin Daniel Benea

Daniel Benea

Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului
absolvent al Universității din Petroșani, antreprenor din 1993

Scopul principal al Agenției pentru Dezvoltare Valea Jiului

Îl va reprezenta oferirea de servicii în domeniul inițierii, dezvoltării și promovării de competențe și politici de dezvoltare locală și implementarea mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrative teritoriale membre din zona Văii Jiului, în strânsă corelare cu inițiativele derulate cu egida procesului de tranziție justă.

Obiectivul comun urmărit de către membri prin constituirea acestei Asociații

Îl va reprezenta promovarea interesului general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ teritoriale din zona Văii Jiului în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora, prin acțiuni vizând protecția mediului, dezvoltarea economico-socială, precum și dezvoltarea și asigurarea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare dezvoltării durabile în zona Văii Jiului.


Valea Jiului Implicată

este o coaliție a societății civile din Valea Jiului formată din 19 organizații neguvernamentale active în Valea Jiului. Lucrările pentru formarea Coaliției au început la finalul anului 2019 prin câteva activități sprijinite de Ambasada Franței în România și Institutul Francez. Valea Jiului Implicată oferă un cadru de organizare și cooperare pentru organizațiile și grupurile civice locale, naționale și internaționale, cu scopul implementării de proiecte pentru dezvoltarea Văii Jiului.

Valea Jiului Society

Este o asociație activă în dezvoltare locală cu scopul de a forma o comunitate de cetățeni cu spirit civic activi pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a Văii Jiului.

Autism Helping Hands

Este o asociație active în asistență social care oferă servicii de terapie comportamentală, integrare senzorială, logopedie și stimulare a limbajului pentru copii diagnosticați cu tulburare din spectru autist sau alte tulburări și sindroame.

Urban Lab Valea Jiului

Este o asociație care realizează acțiuni pentru creșterea calității mediului natural și a celui construit din Valea Jiului, având ca obiectiv principal protejarea și promovarea integrității patrimoniului natural și a celui construit.

Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului Petroșani

Este o asociație a mediului privat din Valea Jiului care vizează dezvoltarea activității economice a Văii Jiului și a Județului Hunedoara, promovarea și sprijinirea intereselor mediului privat prin toate mijloacele legale, atragerea de investiții și fonduri nerambursabile.